Řešení

hlavni obrazek

Filozofie GEOTEK = Zakázkové řešení požadavků zákazníka, umožňuje návrh stroje s maximální efektivitou provozu. To znamená minimální provozní náklady, vysokou spolehlivost a dlouhou životnost.

Naším řešením není přiřazení sériového stroje k aplikaci, ale návrh jedinečného zařízení pro zadané provozní podmínky. Zadání se nesmí přizpůsobovat parametrům sériového stroje, ale stroj se musí přizpůsobit aplikaci. Jedině tak lze zajistit nejvyšší účinnost systému.

Pro zajištění funkčnosti a spolehlivosti, je nezbytné zjistit všechny požadavky a přání investora (provozovatele, projektanta, servisního technika, zákazníka) na provoz a umístění, ještě před návrhem řešení. Není výjimkou návštěva našich techniků u zadavatele k upřesnění a lepšímu poznání potřeb. Tyto informace doplňujeme o další možnosti návrhu řešení v závislosti na ekonomičnosti provozu, trendech v oblasti chlazení, platné legislativě a našich zkušenostech. V návrhu používáme pouze kvalitní komponenty od renomovaných světových výrobců.

Vytvořený návrh technického i cenového řešení předložíme ke konzultaci a jednotlivé varianty řešení společně posoudíme. Řešení se snažíme dělat vždy ve spolupráci s konstrukčním nebo vývojovým oddělením dodavatelů komponent navrhovaného stroje. Konečné rozhodnutí je zadáním pro konstrukci a až schválení konstrukčního řešení (rozměrů, uspořádání, barvy...) vede k zadání do výroby. Kvalita výroby je potvrzena získaným a průběžně obhajovaným certifikátem systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009. V závislosti na charakteru zařízení je možná účast při zkoušení stroje. Pro zajištění kvalitního zprovoznění a nastavení optimálních provozních podmínek v místě aplikace, nabízíme zákazníkovi naši spoluúčast. U složitých zařízení je samozřejmostí. Součástí každého výrobku je kompletní průvodní dokumentace.

Poskytovaná stálá technická podpora při návrhu, realizaci i provozu zajišťuje zákaznický komfort i po letech používání. Skladové zázemí komponent umožňuje rychlou pomoc pro servisní služby. Vlastní servisní pracoviště je oporou pro smluvní partnery.

Řešení nových zadání je pro nás velkou výzvou, spokojenost zákazníka závazkem, pouze nejlepší řešení znamená uspokojení tužeb provozovatele.

 

© Všechna práva vyhrazena Geotek s.r.o. - chladící a klimatizační technika

Výroba a propagace internetových stránek