Výrobky

hlavni obrazek

Produkty GEOTEK se rozumí námi vyráběné stroje a zařízení pro systémy chlazení a topení s využitím podpůrných oborů mechaniky, hydrauliky, vakuové techniky, techniky prostředí, elektrotechniky, řízení a regulace. Uplatňují se v celém spektru oborů lidské činnosti.

Filozofie GEOTEK = Zakázkové řešení požadavků zákazníka, umožňuje návrh stroje s maximální efektivitou provozu, to znamená minimální provozní náklady, vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. Naším řešením je návrh jedinečného zařízení pro zadané provozní podmínky.

Vyráběné stroje a zařízení jsou většinou zakázkového, případně malosériového charakteru. Při výrobě uplatňujeme úzkou spolupráci se zákazníkem tak, aby výrobek plně uspokojoval jeho potřeby. Zázemí vlastní projekce a konstrukce, společně se zkušenou výrobou, umožňuje navrhovat různorodá zařízení. Vyspělost výrobku se snažíme zajistit aktivním sledováním a aplikací vývojových trendů v chlazení, souvisejících oborech a legislativě.

Při výrobě používáme pouze kvalitních komponent od renomovaných světových výrobců. Vzhledem k charakteru zakázkové výroby, je většinou každý výrobek unikátní, proto je před zadáním do výroby nutné odsouhlasení konstrukčního návrhu řešení výrobku (rozměrů, uspořádání, barvy...) zákazníkem, teprve pak je možné zahájení výroby.

Kvalita výroby je potvrzena získaným a průběžně obhajovaným certifikátem systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009.

Jednotlivé výrobní procesy jsou prováděny odborně kvalifikovanými pracovníky, jejichž certifikace je průběžně obnovována autorizovanými specialisty v závislosti na změnách legislativy a charakteru výroby. Dle druhu zařízení je po jeho výrobě možná účast zákazníka při vlastním zkoušení.

Pro zajištění kvalitního zprovoznění a nastavení optimálních provozních podmínek vyrobeného stroje v místě aplikace, nabízíme zákazníkovi naši spoluúčast, u složitých zařízení je samozřejmostí.

Součástí každého výrobku je kompletní průvodní dokumentace s návodem. Způsob balení výrobku odpovídá předem domluvenému způsobu dopravy, kterou na vyžádání zajišťujeme.

Poskytovaná stálá technická podpora při návrhu, realizaci i provozu zajišťuje zákaznický komfort i po letech používání. Skladové zázemí používaných komponent umožňuje rychlou pomoc pro servisní služby. Vlastní servisní pracoviště je oporou pro smluvní partnery a záruční servis.

© Všechna práva vyhrazena Geotek s.r.o. - chladící a klimatizační technika

Výroba a propagace internetových stránek