Chlazení kapalin

Kvalitní kompaktní i dělené chladící centrály (chillery) pro výrobu ledové vody. Zdroje chladu pro chlazení vzduchotechnických rozvodů v hotelích, administrativních budovách a průmyslových objektech.

Kompaktní chlazení kapalin

Chlazení kapalinKompaktním chladičem kapaliny rozumíme kompletní chladicí stroj, který je po připojení elektrického přívodu a okruhu chlazené kapaliny, připraven k okamžitému provozu.

Vzduchem nebo kapalinou chlazený kompakt slouží jako zdroj ochlazování kapaliny pro aplikace v průmyslu, především ve strojírenském, chemickém, ale i potravinářském. Další možností použití je vzduchotechnika a klimatizace.

Pro vysokou efektivitu chladícího procesu, s ohledem na teplotu chlazené kapaliny, často doplňujeme systém o takzvané "přirozené chlazení" Free-Cooling. V tomto systému je kapalina ochlazována teplotou okolního vzduchu bez nebo jen s částečným použitím strojního chlazení s minimální spotřebou elektrické energie.

Pro odvod kondenzačního tepla je využíván okolní vzduch nebo kapalina. Jednotky mohou být rovněž doplňovány, v zájmu ekonomiky provozu a využívání odpadního tepla, systémem rekuperace.

Rozsah chladících výkonů je téměř neomezený. Výkon je daný velikostmi a typy používaných kompresorů. Může být, v závislosti na jejich počtu, od několika kilowatt až po jednotky megawatt.

Provedení může být venkovního nebo vnitřního charakteru, v závislosti na potřebách aplikace. Hydraulický modul pro okruh chlazené kapaliny může být součástí kompaktu a obsahovat nepřeberné varianty řešení.

Jednotka v základu obsahuje - ocelový rám s dvouvrstvým ochranným lakem, jeden nebo více kompresorů, vzduchový nebo kapalinový kondenzátor, filtrdehydrátor, vstřikovací ventil, průtokový chladič, případně hydraulický modul s nádrží a čerpadly.
Jednotky jsou dodávány pro aplikace s různými typy chladiv, vždy v souladu s platnou legislativou. Samozřejmostí je návrh druhu chladiva s nejvyšší efektivitou pro každou aplikaci.

Dělené chlazení kapalin

Děleným chladičem kapaliny rozumíme chladicí stroj, který je třeba propojit s odděleným kondenzátorem a naplnit chladivem. Chlazení kapalinTakto zkompletovaný stroj je připraven k provozu ihned po připojení elektrického přívodu a okruhu chlazené kapaliny. Výhodou odděleného kondenzátoru jsou minimální požadavky na strojovnu, to znamená, že není třeba měření ani odvodu odpadního tepla.

Tyto zařízení slouží jako zdroj ochlazování kapaliny pro aplikace v průmyslu, především ve strojírenském, chemickém, ale i potravinářském. Další možností použití je vzduchotechnika a klimatizace.

Pro vysokou efektivitu chladícího procesu, s ohledem na teplotu chlazené kapaliny, často doplňujeme systém o takzvané "přirozené chlazení" Free-Cooling. V tomto systému je kapalina ochlazována teplotou okolního vzduchu bez nebo jen s částečným použitím strojního chlazení s minimální spotřebou elektrické energie.

Pro oddělený odvod kondenzačního tepla je využíván okolní vzduch nebo kapalina. Jednotky mohou být rovněž doplňovány, v zájmu ekonomiky provozu a využívání odpadního tepla, systémem rekuperace.

Rozsah chladících výkonů je téměř neomezený, je daný velikostmi a typy používaných kompresorů. Může být, v závislosti na jejich počtu, od několika kilowatt až po jednotky megawatt.

Provedení může být venkovního nebo vnitřního charakteru, v závislosti na potřebách aplikace. Hydraulický modul pro okruh chlazené kapaliny může být součástí kompaktu a obsahovat nepřeberné varianty řešení.

Jednotka v základu obsahuje - ocelový rám s dvouvrstvým ochranným lakem, jeden nebo více kompresorů, filtrdehydrátor, vstřikovací ventil, průtokový chladič, případně hydraulický modul s nádrží a čerpadly.

Jednotky jsou dodávány pro aplikace s různými typy chladiv, vždy v souladu s platnou legislativou. Samozřejmostí je návrh druhu chladiva s nejvyšší efektivitou pro každou aplikaci.

 Zeptejte se nás