Chlazení vína

Víno je produktem kvašení a proto v určitých fázích jeho výroby je použití chlazení nutné k odvodu vznikajícího tepla. Chlazení rovněž napomáhá ke zlepšování kvality výsledného produktu a v neposlední řadě je chlazení nutné při skladování. 

Dle potřeby dané aplikace navrhujeme a vyrábíme přímé nebo nepřímé chladicí zařízení k zajištění co nejlepší kvality. Návrh je vždy proveden s optimalizací ekonomiky provozu.

Chlazení vína při jeho výrobě? Napište nám.