Certifikace ISO

Naše společnost je držitelem certifikace systému managementu kvality ISO 9001:2016 a systému managementu projektu organizace ISO 21 500:2012, plnění druhé zmíněné nás opravňuje k řízení projektů, zaměřených na chladicí, mrazicí a klimatizační zařízení v průmyslové výrobě. Tyto certifikáty potvrzují vysokou úroveň systému řízení jakosti v naší společnosti.