Sběrače chladiva

Sběrač chladiva jsou tlaková zařízení a dají se konstrukčně rozdělit na horizontální a vertikální. Slouží jako vyrovnávací nádrž a zároveň odlučují páry chladiva z kapaliny. V případě potřeby se do sběrače odsává náplň chladiva z okruhu.

Podle objemu spadají do několika skupin tlakových zařízení z nichž každá vyžaduje odpovídající dokumentaci a provoz. Větší sběrače jsou vybaveny průhledítky pro snadnou kontrolu stavu chladiva uvnitř, případně lze vybavit elektronickou kontrolou hladiny chladiva.

Námi používané sběrače mají vždy průvodní dokumentaci odpovídající současné platné legislativě.

Sběrače chladiva

Zeptejte se nás na sběrače chladiva