Dělené chlazení kapalin

Dělené chlazení kaplinDěleným chladičem kapaliny rozumíme chladicí stroj, který je třeba propojit s odděleným kondenzátorem a naplnit chladivem. Takto zkompletovaný stroj je připraven k provozu ihned po připojení elektrického přívodu a okruhu chlazené kapaliny. Výhodou odděleného kondenzátoru jsou minimální požadavky na strojovnu, to znamená, že není třeba měření ani odvodu odpadního tepla.

Tyto zařízení slouží jako zdroj ochlazování kapaliny pro aplikace v průmyslu, především ve strojírenském, chemickém, ale i potravinářském. Další možností použití je vzduchotechnika a klimatizace.

Free-Cooling

Pro vysokou efektivitu chladícího procesu, s ohledem na teplotu chlazené kapaliny, často doplňujeme systém o takzvané "přirozené chlazení" Free-Cooling. V tomto systému je kapalina ochlazována teplotou okolního vzduchu bez nebo jen s částečným použitím strojního chlazení s minimální spotřebou elektrické energie.

Pro oddělený odvod kondenzačního tepla je využíván okolní vzduch nebo kapalina. Jednotky mohou být rovněž doplňovány, v zájmu ekonomiky provozu a využívání odpadního tepla, systémem rekuperace.

Rozsah chladících výkonů je téměř neomezený, je daný velikostmi a typy používaných kompresorů. Může být, v závislosti na jejich počtu, od několika kilowatt až po jednotky megawatt.

Provedení může být venkovního nebo vnitřního charakteru, v závislosti na potřebách aplikace. Hydraulický modul pro okruh chlazené kapaliny může být součástí kompaktu a obsahovat nepřeberné varianty řešení.

Jednotka v základu obsahuje

  • ocelový rám s dvouvrstvým ochranným lakem,
  • jeden nebo více kompresorů,
  • filtrdehydrátor,
  • vstřikovací ventil,
  • průtokový chladič,
  • případně hydraulický modul s nádrží a čerpadly.

Jednotky jsou dodávány pro aplikace s různými typy chladiv, vždy v souladu s platnou legislativou. Samozřejmostí je návrh druhu chladiva s nejvyšší efektivitou pro každou aplikaci.