Monitoring - vzdálená správa

Monitoring umožňuje přehledné sledování provozních stavů stroje s možností jeho vzdáleného řízení a správy. Řídící a monitorovací hardware a software umožňuje snímání měřených veličin, alarmové možnosti, případně i změnu nastavených parametrů a to i formou vzdáleného přístupu LAN a WAN. Použití komponent od předních renomovaných výrobců zaručuje vysokou technickou úroveň.

Vzdálená správa

Užitečná pomoc pro rychlé zobrazení provozních stavů, informací a varování při provozu chladicích zařízení. Lze také dálkově 
provádět změny nastavení mimo místa aplikace. Vzdálená správa umožňuje dálkové připojení k zařízení. Způsob může být přes telefonní, internetové nebo GSM rozhraní. Nezbytná je domluva s provozovatelem (místem aplikace) o poskytnutí přístupových práv.

Nejjednodušší formou je přiřazení GSM modemu a zasílání alarmových stavů provozovateli přes SMS zprávy do mobilního telefonu. Nejkomfortnější je pak internetová správa.

Dle druhu a výrobce použitého řídicího systému v elektro výbavě chladicího zařízení je umožněn rozsah a komfort monitorovaných veličin. Nejčastěji používané řídicí systémy a průmyslové automaty: Dixell, Danfoss, Siemens, Amit, Teco, ...

Internetová správa - zobrazení provozních stavů a informací

 

Řídicí systémy a průmyslové automaty

Lokální monitoring

Užitečná pomoc pro rychlé zobrazení provozních stavů, informací a varování při provozu chladicích zařízení v místě mimo vlastní stroj. Provedení může být včetně vlastní zobrazovací jednotky nebo pouze s výstupem pro připojení PC provozovatele a sledování stavů na monitoru.

Dle druhu a výrobce použitého řídicího systému v elektro výbavě chladicího zařízení je umožněn rozsah a komfort monitorovaných veličin. Nejčastěji používané řídicí systémy a průmyslové automaty: Dixell, Danfoss, Siemens, Amit, Teco, ...  

Zeptejte se nás na vzdálenou správu